กากของเสียหาดสิมิหลายังไม่พบสารปนเปื้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่ 16 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง น้ำทะเลในอ่าวไทย จำนวน 10 จุด ประกอบด้วย รอบฐานขุดเจาะน้ำมันทั้ง 3 ฐาน รวม 8 จุด และพื้นที่อ่าวไทยรอบนอกฐานขุดเจาะ จนถึงชายฝั่งสงขลา 2 จุด หลังจากที่พบปัญหามีกากของเสีย คล้ายน้ำมันดิบลอยมาบนชายหาดสงขลา และสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นของเหลวสีดำกระจายเกลื่อนทั่วทะเลอ่าวไทย เพื่อนำตัวอย่าง น้ำไปวิเคราะห์หาสารประกอบที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเลว่า เป็นชนิดเดียวกันกับที่พบบนฝั่งหรือไม่

ทั้งนี้ น.ส.สุภาพร องสารา นักวิชาการประมงชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ระบุว่า การตรวจพิสูจน์ในเบื้องต้นพบว่า น้ำในทะเลอ่าวไทยรอบฐานขุดเจาะน้ำมัน ทั้ง3 ฐาน รวมทั้งในพื้นที่อ่าวไทยรอบนอก ไม่พบการปนเปื้อนของคราบน้ำมันปิโตรเลียมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่าง น้ำทะเล
ไปตรวจพิสูจน์หาสารประกอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่า น่าจะรู้ผลภายใน 10 วัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เจ้าหน้าที่คณะทั้งหมด ได้นำข้อสรุปในเบื้องต้นรายงานต่อ นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา รับทราบ และในเบื้องต้นทางจังหวัด ได้ขอให้ทาง บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด หยุดขยายฐานขุดเจาะน้ำมัน ที่จะดำเนินการขุดเจาะเพิ่มเติม อีก 3 ฐาน ตามแผนที่วางไว้ออกไปก่อน ยกเว้น 3 ฐานแรก ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจนกว่า ผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำจะออกมา และยังได้ขอร้องไปชาวกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ 3 อำเภอสงขลา อย่าเพิ่งมาชุมนุมเคลื่อนไหว ในขณะนี้จนกว่าจะทราบผล