ครม.ตั้งที่ปรึกษา รมช.คมนาคม

วันนี้(23 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายไพศาล ชโนวรรณ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร) นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายวิทิต ทองโสภิต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุกา รรมว.คมนาคม ทนนายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร ที่ลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2553 เป็นต้นไป

นายศุภชัย กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 6 รายได้แก่ 1.นายถาวร จำปาเงิน 2.นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 3.นายไพโรจน์ ศรศิลป์ 4.นางภัทธมน เพ็งส้ม 5.นายวรศิษฎ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ 6.นางสาวเพ็ญนภา ดีชัยยะ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1.นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เป็นประธานกรรมการ 2.พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ เป็นกรรมการ 3.นายนิพิฐ อริยวงศ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด