นายกให้ก.วิทย์-กห.ลงพท.ทำแผนเลิกใช้GT200

นายกให้ก.วิทย์-กห.ลงพท.ทำแผนเลิกใช้GT200
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และกองทัพ ลงพื้นที่วันพรุ่งนี้ หรือภายในสัปดาห์นี้ เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนยกเลิกการใช้เครื่อง
GT200 ส่วนเรื่อง Alpha6 ได้มอบหมาย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว พร้อมมอบหมาย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบข้อกฎหมาย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทผู้ผลิต

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย ยังได้แจ้งกรณีทุจริตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทะเบียนราช โดยต้องรอผลสอบของกองพัสดุ กระทรวงการคลัง ก่อนรับมาดำเนินการต่อ ส่วนปัญหาทุจริตข้อสอบนายอำเภอนั้น คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการเพิ่ม