อบจ.เชียงใหม่ทุ่ม 200 ล้าน ช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับการร้องขอจากประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวม 500 หมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสริมรถน้ำที่มีอยู่ ประมาณ
30 คัน ไปช่วยเหลือ โดยเนื่องจากปริมาณรถมีจำกัด อาจต้องประสานขอรถน้ำ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีอยู่อีกประมาณ 20 คัน เข้ามาเสริม นอกจากนี้จะประสานไปยัง สำนักปฏิบัติการสวนหลวง ประมาณต้นเดือนมี.ค.นี้ เพื่อแก้
ปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชนและลดภาวะหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมสำรองงบประมาณไว้ กว่า 200 ล้านบาท ที่จะช่วยเหลือราษฎร ที่ประสบภัยแล้งในปีนี้