สงขลา เตรียมปล่อยปูม้า กินหอยกะพงเทศ

สงขลา เตรียมปล่อยปูม้า กินหอยกะพงเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รักษาราชการแทน ผอ. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เปิดเผยว่า จากกรณีที่หอยกะพงเทศ กำลังแพร่ระบาดในลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลาตอนล่าง โดยพบมากที่สุดบริเวณหาดแก้วลากูน ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา และเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะ ในพื้นที่ หมู่1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เนื่องจาก หอยกะพงเทศได้ เกาะบนตาข่ายเลี้ยงปลาเก๋าของชาวบ้าน ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ส่งนักวิชาการประมงลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างหอยกะพงเทศจากกระชังเลี้ยงปลา นำไปทดลองทางวิชาการ หาทางตัดตอนการแพร่ระบาดของหอยกะพงเทศ