โขงแห้งที่เชียงรายกระทบเดินเรือจากจีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ คำภิโล หัวหน้าสำนักงานขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีประจำท่าเรือ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ เรือขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ ที่ขนส่งสินค้ามายังท่าเรืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้มี
การหยุดเดินเรือมาประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว โดยมี 2 ปัจจัย คือ น้ำในแม่น้ำโขงแห้ง

ขณะนี้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเหลือในระดับเพียง 1.80 เมตร เท่านั้น ทำให้การเดินเรือลำบาก ปัจจัยที่ 2 เนื่องจาก มีการหยุดยาวของในช่วงตรุษจีน ทำให้เรือจีนขนส่งสินค้า มีการหยุดเดินเรือไป ขณะเดียวกัน เรือจีนที่มีการจอดท่าเทียบเรือที่อำเภอเชียงแสน ก็ไม่ได้เดินทางไปยังจีนตอนใต้แต่อย่างใด

โดยจากการสอบถามเจ้าของเรือทราบว่า ขณะนี้ แม่น้ำโขงแห้งอย่างมาก ทำให้
การเดินเรือลำบาก จึงต้องมีการหยุดชะงักไว้ก่อน เนื่องจาก ปริมาณสินค้าที่มีการขนส่งแต่ละเที่ยวมากถึง 300 ตัน ทำให้ต้องใช้พื้นที่น้ำจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการอื่นๆแจ้งว่า เรือที่มีการส่งสินค้าได้การหยุดเดินเรือมาโดยตลอด มาทำให้เกิดผลกระทบ ในเรื่องของการค้าขายชายแดนขึ้นแล้ว ในขณะนี้ โดยเฉพาะการขนส่งทางแม่น้ำโขง