บุรีรัมย์ย้ำสร้างความเข้าใจสถานการณ์ปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสริม ไชยณรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 209 แห่งทั้งจังหวัด ได้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ได้รับทราบอย่างถูกต้อง ไม่ควรที่จะออกมาเคลื่อนไหว พร้อมให้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปสร้างความสมานฉันท์ ในหมู่บ้านชุมชน ไม่ให้เกิดความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย พร้อมทั้ง ให้ร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลังมีบุคคลบางกลุ่ม ที่ออกมาเคลื่อนไหว

นอกจากนั้น ยังได้เรียกประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนกว่า 1,000 คน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์บ้านเมืองอีกครั้ง เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชน และนักเรียน
นักศึกษา ได้รับทราบถึงสถานการณ์บ้านเมืองดังกล่าว อย่างถูกต้อง และไม่คาดเคลื่อน โดยให้ยึดการปกป้องสถาบันเป็นหลัก เชื่อว่า ความสมานฉันท์ก็จะเกิดขึ้น และระดับปัญหาความขัดแย้งต่างๆก็จะลดลงได้ และความวุ่นวาย ก็จะหมดไปในที่สุด