ชมรมจนท.รัฐร้องนายกขอสิทธิ์ค่ารักษาเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ คณะชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ที่มาเข้าพบ เพื่อให้กำลังใจ และขอบคุณ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ฉบับที่ 8 โดย
คณะชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ได้เสนอเรื่องร้องทุกข์กับนายกรัฐมนตรี คือขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมสิทธิค่ารักษาพยาบาล ขอความอนุเคราะห์บำเหน็จตกทอด และสิทธิ์เลือกรับบำนาญ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะเร่งรัดให้กระทรวงการคลัง พิจารณาสวัสดิการเพิ่มเติม โดยเฉพาะ บำเหน็จตกทอดต้องให้ ซึ่งตัวเลขสวัสดิการทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 25 ของงบประมาณ ขณะที่ยังมีการพิจารณาขยับอายุเกษียณ จาก 60 ปี แต่ไม่ใช่ในตำแหน่ง
บริหาร ส่วนสิทธิด้านการรักษาความพยาบาลนั้น พบว่า เงินที่จ่ายไปยังมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ ต้องแก้ไข พร้อมแสดงความห่วงใยลูกจ้างชั่วคราว เพราะมีหลายหน่วยงานที่หันมาใช้วิธีนี้ และทำให้เกิดความสับสน
ในเรื่องสิทธิ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง