เวียดนามเตรียมสร้างทางเชื่อมไทยและเขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เส้นทางดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นในเดือนหน้านี้ โดยจะมีความยาวทั้งสิ้น 220 กม. เลียบชายฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงระหว่างประเทศ โดยจะเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา และประเทศไทย

เส้นทางดังกล่าว จะผ่านจังหวัดเกียนยางและจังหวัดก่าเมา ทางตอนใต้ของเวียดนาม ซึ่งจะใช้งบประมาณ 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ , ออสเตรเลีย และ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB เมื่อเสร็จสิ้นถนนสายดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมเส้นทางรวม เกือบ 1,000 กม. ของเส้นทางระเบียงชายฝั่งด้านใต้ระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานคร และไปสิ้นสุดที่ อ. นัมเกิน จังหวัดก่าเมา ของเวียดนาม โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญ จาก ADB กล่าวว่า เส้นทางดังกล่าว พาดผ่านจังหวัดยากจนของทั้ง 3 ประเทศซึ่งจะทำการเข้าถึงง่ายมากขึ้น และง่ายต่อการบริการสังคมขั้นพื้นฐาน สำหรับคนในท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ