10ล้อสลายชุมนุมให้เวลา15วันแก้ส่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มสหพันธ์ขนส่ง ทางบกแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถบัสท่องเที่ยวที่เดินทางมาชุมนุมประท้วง บริเวณถนนบางนาตราด ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร ได้สลายการชุมนุมลงแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา โดย
ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภายใน 15 วัน ทั้งนี้ สาเหตุของการชุมนุม เกิดจากปัญหาส่วยซ่อนรูป ที่ไม่ใช่ส่วยแบบเดิม ที่เรียกเก็บเส้นทางถนนหลวงสำหรับบรรทุกที่น้ำหนักเดิม แต่เป็นการตรวจจับควันดำ ที่ตำรวจตั้งด่านสกัด
และจับกุมไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการตั้งด่านที่ซ้ำซ้อน ระหว่างตำรวจจราจรกลางและท้องที่ ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องรายได้ส่วนแบ่งนำจับ ทำให้มีความพยายามทำยอดค่าปรับ ทำให้แต่ละปีมียอดเงินจากส่วยซ่อนรูปที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ผลประโยชน์เป็นจำนวนมาก