รถตู้ตจว.สลายชุมนุมแล้วนัดอีกครั้ง 25กพ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรังสรรค์ สายสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด กล่าวว่า ทางกระทรวงคมนาคม ได้ให้ตัวแทนกระทรวงคือผู้ตรวจราชการ คค.มารับหนังสือร้องเรียน กรณีที่เรียกร้องให้เร่งอนุญาตเส้นทางรถตู้เพิ่มเติมจากที่สำรวจเอา
ไว้ 125 เส้นทางที่อนุมัติได้แค่ 25 เส้นทางเท่านั้น ซึ่งผลการหาหรือทาง คค.รับเรื่องไปพิจารณา และได้อนุมัติเพิ่มอีก 26 เส้นทาง แต่ก็ยังไม่ครบอยู่ดี จึงได้นัดหมาย เพื่อมาหารือกันอีกครั้งในวันที่ 25 ก.พ.นี้ที่ คค.อีกครั้งหนึ่ง โดยทาง
สมาคมจะตั้งตัวแทนมาร่วมประชุม 15 คน ซึ่งหากว่ายังไม่ได้รับคำตอบที่ดี ก็จะนำเอารถตู้สมาชิกมากดดันอีกครั้ง