ผบช.ภ.2ยันถูกแกล้งจนย้ายเล็งร้องศาลปค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.เกรียงศักดิ์ สุริโย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ช่วยราชการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงโจมตี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นไปตามพระราช
บัญญัติข้าราชการตำรวจปี 2547 ทั้งนี้ตนมองว่า นายกรัฐมนตรีเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเห็นว่า ทุกกองบัญชาการ
มีการร้องเรียนการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม แต่กลับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบเฉพาะภาค 2 เท่านั้น อีกทั้ง
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กระทำการโดยมิชอบ หลังมีคำสั่งให้ตนย้ายมาช่วยราชการที่สำนัก
งานตำรวจแห่งชาติ โดยมองว่า ตนถูกกลั่นแกล้งและไม่เปิดโอกาสให้ตนกลับไปแก้ไขความผิดเพียงเล็กน้อย
โดยยืนยันว่า การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยชอบกฎหมาย ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกัน หลังมีคำสั่งยกเลิกโผนายตำรวจ ซึ่งการออก
คำสั่ง เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เท่านั้น ทั้งนี้ตนจะนำเอกสารหลักฐาน ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองและศาลอาญา เพื่อให้ดำเนินการกับทั้ง 3 คน บ่ายวันนี้ ส่วนการเข้าแทรกแซงการเมืองนั้น มองว่า ทุก
กองบัญชาการ มีเช่นเดียวกันหมด มีหลักฐานยืนยันชัดเจน