อัญเชิญตราครุฑประดับสนง.ศาลจังหวัดตรัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลจังหวัดตรังได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องตราครุฑขึ้นประดับหน้ามุก ด้านหน้าบริเวณจั่วหลังคาเหนืออาคาร ศาลจังหวัดตรัง โดยมี นายมงคล ทับเที่ยง ผู้พิพากษาอาวุโส อดีตรองประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธี ต่อเรื่องนี้ นายวราวุธ ถาวรศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง กล่าวว่า อาคารศาลจังหวัดตรัง เป็นสถานที่ราชการได้ก่อสร้างเป็นเวลานานแล้ว ในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาที่จะกระทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ยังไม่มีครุฑ ซึ่งเป็นตราประจำสถานที่ราชการ ที่สื่อความหมายไปถึงพระองค์ท่านประดับอยู่ที่หน้าตัวอาคารตามแบบแผนประเพณี จึงขออนุญาตจัดสร้างครุฑพร้อมอัญเชิญขึ้นประดับที่มุขด้านหน้าบริเวณจั่วหลังคา เหนืออาคารศาลจังหวัดตรังในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรใน 3 จังหวัดตรัง และประชาชนทั่วไป โดยมีการประกอบพิธีพราหม์และพิธีสงฆ์ ซึ่งได้มีการนิมนต์พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด