หมอกควันไฟปลกคลุมทั่วนครลำปาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศโดยทั่วไป ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง วันนี้ ประชาชนสามารถมองเห็นหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ซึ่งสถานการณ์หมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดลำปางนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเครื่องบินที่จะลงจอดที่ท่าอากาศยานลำปาง โดย หอบังคับการบินลำปาง ต้องทำการเปิดไฟบนรันเวย์ ซึ่งมีความยาวกว่า 2,000 เมตร เพื่อให้เครื่องบินทุกชนิด โดยเฉพาะเครื่องบินโดยสารที่กำลังจะลงจอดสามารถมองเห็นรันเวย์ ได้ในระยะไกล เพื่อนำเครื่องบินลงจอด

เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นรันเวย์ของนักบิน ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 4 กิโลเมตร เพราะมีหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานลำปาง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเปิดไฟรันเวย์ แต่ก็ถือว่าไม่เป็นปัญหา ต่อการนำเครื่องบินลงจอด

ส่วนการนำเครื่องบินขึ้นจากท่าอากาศยานลำปางนั้น ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ เครื่องบินสามารถนำเครื่องขึ้นได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเปิดไฟบนรันเวย์แต่อย่างใด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง