เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำงบโครงการไทยเข้มแข็ง50 ล้านบาท สร้างโรงกรองน้ำ เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำงบโครงการไทยเข้มแข็ง50 ล้านบาท สร้างโรงกรองน้ำ เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา นายสมนึก เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับประมาณ 50 ล้านบาทจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาล นำไปขยายการผลิตน้ำประปา จัดทำถัง กรองน้ำใหม่ ขนาดการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ 4,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 2 เครื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในเขตเทศบาลและเขตใกล้เคียง ได้เพียงพอในเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า แต่เดิมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีกำลังการผลิตน้ำประปา ประมาณ 57,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่มีการใช้น้ำประปา ประมาณ 53,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นายสมนึก เกตุชาติ ยังกล่าวอีกว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความโชคดีที่มีแหล่งน้ำดิบ จำนวนมากมีความสะอาด โดยมีต้นน้ำจากภูเขาหลวงไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช นำมาทำ น้ำประปาได้อย่างเพียงพอ คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณร้อยละ 15 ที่เทศบาลฯนำมาใช้ผลิตน้ำประปา ส่วนน้ำที่ เหลือเกษตรกรนำไปใช้ทำการเกษตร เพื่อการบริโภค และไหลผ่านลงสู่ทะเล ในส่วนของงบประมาณที่เหลือจากโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ เทศบาลฯจะนำไปจัดทำ โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนพัฒนการคูขวาง ต่อจากคลองสวนหลวงขึ้นไปทางทิศเหนือ ในส่วนของความยาวของการวางท่อระบายน้ำ กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ จะทำจนหมดเงินงบประมาณ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด