อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ สถานการณ์ความขัดแย้งในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม แต่โดยส่วนใหญ่อยู่ใน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุ สถานการณ์ความขัดแย้งในขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม แต่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรักษาอาการได้ นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของประชาชน เนื่องจากรับข้อมูลข่าวสารนานหรือซ้ำเกินไป จนเกิดสะสมความเครียดขึ้นมา ดังนั้น เมื่อเกิดความเครียดก็ควรลดการรับข้อมูลข่าวสารลง ไม่มองสถานการณ์ในแง่ร้ายจนเกินไป เพราะว่าสุดท้ายแล้วความขัดแย้งจะผ่านไป นอกจากนี้ การหากิจกรรมที่ทำให้สบายใจ อาทิ การดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์อื่นๆ ในครอบครัว จะช่วยลดความเครียดลงไปได้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ความขัดแย้งในสังคม จากการประเมินที่ผ่านมาจะพบว่า มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดสูงขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรักษาอาการได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด