กทม.สนธิกำลังกอ.รมน.400นายดูแลศาลาว่าการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ประกอบด้วย สารวัตรทหารจากกองทัพภาคที่ 1 ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของศาลาว่าการ กทม. รวมถึงเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่อาจเกิดขึ้น ภายหลังจากมีรายงานแจ้งว่า จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบโดยรอบศาลาว่าการกทม. โดยมี นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประจำพื้นที่ เพื่ออำนวยการเหตุการณ์

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.มีหน้าที่รักษากฎหมาย และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนกรุงเทพฯ โดยจัดบริการต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้นหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีจะทำการปิดล้อมหรือก่อความไม่สงบโดยรอบอาคารศาลาว่าการกทม. ถือว่า ขัดต่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งนี้ กทม.จะไม่ยอมให้บุคคลใดมาบั่นทอนภารกิจของ กทม. รวมทั้งทำลายสถานที่ราชการอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายทำงานอย่างเต็มที่เพื่อคนกรุงเทพฯ