นักวิทยาศาสตร์ชี้ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ร้องเพลงช่วยฟื้นฟูการพูด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิทยาศาสตร์จากเบธ อิสราเอล ดีคอนเนส เมดิคอลเซ็นเตอร์ และฮาร์วาร์ด เมดิคอล สคูล ในสหรัฐ พบว่า หากสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการพูด หรือศูนย์การพูด ของผู้ป่วยคนใด ได้รับความเสียหายจาก โรคหลอดเลือดสมองตีบ อาการเหล่านี้ สามารถบำบัดได้ ด้วยการให้ผู้ป่วยร้องเพลง เนื่องจากสมองส่วนที่เกี่ยวกับการร้องเพลงอยู่คนละส่วนกับการพูด ทั้งนี้ การค้นพบดังกล่าวมีขึ้นระหว่างทำการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งสมองส่วนของการพูดได้รับความเสียหาย ไม่สามารถพูดได้ แต่กลับพบว่า ผู้ป่วยยังสามารถร้องเพลงได้ การค้นพบดังกล่าว นำไปสู่การหาทางบำบัด ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบสามารถกลับมาพูดได้อีกครั้ง.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด