ตราดทุ่มกว่า1ลบ.ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเล 165 ก.ม. มีหมู่เกาะรวม 52 เกาะ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยือนปีละประมาณ 1,000,000 คน ทำรายได้กว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ได้มีการวางแผนทำให้ปลาต่างๆ และแนวปะการัง เริ่มได้รับผลกระทบ ทางสำนักงานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งจังหวัดตราด จึงได้ปรับโครงการสร้างแหล่งพันธุ์ปลาการ์ตูน ปรับปรุงระบบนิเวศน์แนวปะการังตามเกาะต่างๆ ของจังหวัด โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัด 1,900,000 บาท ดำเนินการผลิต และปล่อยพันธุ์ปลาการ์ตูน 25,000 ตัว ดอกไม้ทะเล 2,500 ดอก และปลูกปะการัง 2,500 ต้น นำไปปล่อยบริเวณอ่าวง่าม เกาะแรด เกาะกระดาษ อำเภอเกาะกูด เกาะเหลายา และเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง โดยให้นักดำน้ำเป็นผู้นำไปปล่อย เพื่อฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ให้ยั่งยืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป