หน่วยรักษาสัตว์ป่าดงใหญ่เข้มกันล่าสัตว์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยรักษาสัตวป่าดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จัดเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนปราบปรามการกระทำผิดออกลาดตระเวนตรวจตราในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ เพื่อคุมเข้มไม่ให้พรานเข้าไปลักลอบฆ่าและทำร้ายสัตว์ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะช้าง หมูป่า กระทิง และสัตว์ป่าหายาก อีกกว่า 100 ชนิด เพื่ออาศัยหากินอยู่ในพื้นที่ป่าดงใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาสามรรถจับกุมผู้กระทำผิดที่บุกรุกเข้าไปลักลอบล่าสัตว์ และตัดไม้เฉลี่ยเดือนละ 3 ราย ขณะเดียวกันได้มีเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบชายป่าเพื่อกระตุ้นปลูกป่าให้ร่วมกันห่วงแหนอนุรักษ์ป่า และสัตว์ป่าอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากองค์การงยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่สัตว์สงวนแห่งชาติดงใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2548 ที่ผ่านมา