พงศ์เทพเชื่อปชช.รับได้ตัดสินคดียึดทรัพย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย กล่าวถึงการตัดสินคดียึดทรัพย์ 76,000 ล้านบาท ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 ก.พ. ว่า สิ่งสำคัญ ไม่ได้อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินยึดทรัพย์ทั้งหมด หรือ บางส่วน ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่า คำตัดสินจะต้องตรงไปตรงมา มีเหตุผลสรุปสนับสนุนคำวินิจฉัยเรื่องข้อกฎมายในการตัดสินหรือไม่ ทั้งนี้ หากตัดสินไปในทางที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย เชื่อว่า ประชาชนที่รอรับฟังผล ให้การยอมรับคำตัดสินของศาล

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาหรือตุลาการ ไม่ว่าจะพิพากษาคดีใดก็ตาม จะต้องยึดมั่นในความทุจริต ไม่เห็นแก่หน้าใครกระทำสิ่งใดต้องตรงไปตรงมา และไม่มีการรับใบสั่ง พร้อมกันนี้ นายพงศ์เทพ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มคน
เสื้อแดง หลังวันที่ 26 ก.พ. ว่า ที่ผ่านมา การชุมนุมของกลุมคนเสื้อแดง ไม่ใช้ความรุนแรง ชุมนุมด้วยความสันติ ซึ่งขอเรียกร้องให้รัฐบาล โปรดระมัดระวังกลุ่มมือที่ 3 ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ รวมทั้งรัฐบาล จะต้องดำเนิน
การจับกุมผู้ไม่หวังดี อีกทั้ง รัฐบาลจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้มาชุมนุม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด