นายกผุดรร.ต้นแบบตำบลเรียนผ่านกิจกรรม30%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ โดยระบุว่า เมื่อวันจันทร์ได้ร่วมประชุมเรื่องปฏิรูปการศึกษา โดยเด็กต้องผ่านการศึกษาออกมาแล้วมีคุณภาพ จึงต้องเน้นเรื่องบุคลากรทางการศึกษา เร่งผลักดันครูทั้งเรื่องกองทุน การฝึกอบรม ซึ่งกระทรวงศึกษาจะเร่งดำเนินการให้มีโรงรียนที่มีคุณภาพในระดับตำบล นอกจากนี้จะ การปรับหลักสูตร ร้อยละ 30 เพื่อเปิดพื้นที่เวลาให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังระบุ จะเร่งจัดการปัญหาเพลี้ยกระโดดในไร่นา เพื่อให้ความมั่นใจเรื่องผลผลิต นอกจากนี้ยังได้รวบรวมตัวเลขการเพาะปลูกพบว่ามีสูงเกินจริง จึงจะใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาสุ่มตรวจ ถ้าพบผิดปกติก็จะเข้าตรวจสอบในพื้นที่