จนท.วิจัยฯ ลงพท. แก้ปัญหาหอยระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการประมงลงพื้นที่ เก็บตัวอย่างหอยกะพงเทศ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จากทวีปอเมริกา ที่ระบาดในทะเลสาบสงขลา เพื่อหาทางตัดวงจรชีวิต และยับยั้งการแพร่ระบาด กระทบต่อระบบนิเวศ จากกรณีที่พบหอยกะพงเทศชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นจากทวีปอเมริกา กำลังแพร่กระจายพันธุ์ และระบาด ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยพบมากที่สุดบริเวณหาดแก้วลากูน ซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก จ.สงขลา และเริ่มส่งผลกระทบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะ ในพื้นที่ หมู่1 ต.หัวเขา อ.สิงหานคร จ.สงขลา เนื่องจาก หอยกะพงเทศ ได้เกาะบนตาข่ายเลี้ยงปลาเก๋า ของชาวบ้าน จำนวน 300 ราย รวมกว่า 1,000 กระชัง ล่าสุด ในวันนี้(21 ก.พ.) ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้ส่ง นาง
อรัญญา อัศวอารีย์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ลงพื้นที่ทำการเก็บตัวอย่างหอยกะพงเทศจากกระชังเลี้ยงปลา เพื่อนำไปทดลองทางวิชาการ หาทางตัดตอนวงจรการแพร่ระบาด ไม่ให้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น เพราะการระบาดของหอยกะพงเทศ จะก่อให้เกิดปัญหาต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลของระบบนิเวศ เนื่องจาก หอยกะพงเทศ เป็นหอยที่ทนทานต่อความเค็ม และอุณหภูมิ รวมทั้ง ทนต่อมลภาวะได้ดี และมีความสามารถในการสร้างกลุ่มประชากรหนาแน่น ยังสามารถยึดเกาะได้บนทุกพื้นผิววัสดุที่จมน้ำ เช่นตาข่ายกระชัง และเครื่องมือประมง และยังทำให้เกิดปัญหากระแสน้ำไม่หมุนเวียน และทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงลดลง