ผอ.โครงการพระราชดำริฯเยี่ยม3จว.ชายแดนใต้

ผอ.โครงการพระราชดำริฯเยี่ยม3จว.ชายแดนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุม 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลเอก จริยะ ทองทับ ผู้อำนวยการสำนัก
งานประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และความมั่นคงกองทัพบก และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี พลตรี อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม สำหรับการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อกำกับดูแล ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถาม และรับทราบปัญหา จากการดำเนินงาน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ดังกล่าว