คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เผย ประชาชนมีความสนใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ระบุ คนไทยมีความตื่นตัวสนใจศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น พร้อมเตรียมสร้างองค์ความรู้ผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่ คาดในปี 2553 นี้ จะสามารถขยายเครือข่ายได้กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ดร.สาคร สร้อยสังวาล คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หนึ่งในคณะกรรมของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคประชาชนว่า สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการทำงานร่วมกันกับ 5 ภาคีมาอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนราชการ ภาควิชาการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม(สื่อมวลชน)และภาคประชาชน ซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเห็นว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ประกอบกับปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จึงได้มีการเตรียมขยายศูนย์การเรียนรู้ให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดในปีนี้ ดร.สาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือได้ว่าเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานมานานแล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมาคนไทยกลับไม่ค่อยให้ความสนใจ จึงอยากให้คนไทยน้อมนำหลักปรัชญาดังกล่าวมาใช้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆยังเป็นการได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่เชื่อฟังคำพ่อสอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด