ลำปางเฝ้าระวังหวัด09-มีแนวโน้มระบาดสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการเป็นหนังสือเร่งด่วนมายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (สสจ.ลำปาง) ให้ดำเนินงานเร่งรัดการป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่ หลังพบว่า จังหวัดลำปาง เป็นอีกจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน นอกจาก จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่มีแนวโน้มการระบาดของโรคที่สูงขึ้น ทั้งนี้ จากเดือนมกราคม 2553 จนถึงขณะนี้ มียอดผู้ป่วยแล้ว 36 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคัดกรองเด็กอย่างทั่วถึง และอย่างจริงจัง ซึ่งหากพบให้ผู้ปกครองรับตัวเด็กไปรักษาทันที โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นว่า การปิดโรงเรียนไม่ใช้แนวทางป้องกัน และควบคุมโรค แต่ทุกโรงเรียนจะต้องคัดกรองเด็กอย่างทั่วถึง

ขณะเดียวกัน ยังได้สั่งเน้นย้ำไปยัง อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้เฝ้าระวังเชิงรุก ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย หากพบขอให้แจ้งข่าวทันที เพื่อที่จะได้เข้าไปป้องกันและควบคุมโรคได้ทัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง