สสจ. ระนองเร่งรัดนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพภายใน 28 ก.พ.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ขอความร่วมมือนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ เพื่อขอรับใบรับรองแพทย์ก่อนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 -18 กุมภาพันธ์ 2553 มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานเพียง 11,000 คน จากจำนวนแรงงานต่างด้าวซึ่งยื่นแสดงความจำนงขอทำใบอนุญาตทำงาน 46,435 คน เนื่องจากการต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจึงขอความร่วมมือนายจ้างจากสถานประกอบการทุกแห่งให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดระนอง ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลเปิดให้บริการตรวจสุขภาพทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วนายจ้างสามารถพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในจังหวัดระนอง เพราะบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสามารถใช้ได้ทุกกับโรงพยาบาลภายในจังหวัดระนอง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด