กรุงเทพโพลชี้คนไทยไม่เชื่อรัฐเอาม็อบอยู่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเมืองไทย ในช่วงตัดสินคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 56.2 ไม่เชื่อมั่นว่า รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคง จะสามารถควบคุมสถานการณ์ช่วงก่อนและหลังการตัดสินคดียึดทรัพย์อดีตนายกรัฐมนตรีได้ ขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 64.4 ไม่เห็นด้วยให้มีการทำรัฐประหาร หากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบานปลาย ถึงขั้นนองเลือด

ขณะที่ สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงที่สุด หากเกิดความรุนแรง คือ ความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน รองลงมาเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุนการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภาพลักษณ์ของประเทศ และ
การเผชิญหน้า และการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ ส่วนสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นมากที่สุด หลังการตัดสินคดียึดทรัพย์ของอดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 43.4 ต้องการเห็นคนไทยเลิกแบ่งสีแบ่งฝ่าย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติบทบาทแทรกแซงการเมือง รองลงมาเป็นยุบสภาเลือกตั้งใหม่ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ยอมรับในคำตัดสินของศาลและกลุ่มเสื้อแดงสลายการชุมนุม