สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยจัดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยได้ดำเนินการครบ 80 ปี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงกำหนดัดงาน 80 ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทย เพื่อรำลึกถึงพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาหัวข้อบทบาทสื่อวิทยุในทศวรรษใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการด้านวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภครัฐเเละเอกชน, พิพิธภัณฑ์ เเละหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ การประชุมเรื่องบทบาทของวิทยุเเห่งประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเเสดงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. พร้อมฟังการถ่ายทอดเสียงทางเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ เเละเอเอ็ม 891 เเละ 819 กิโลเฮิรตซ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด