UNวอนบริจาคเงิน1.44พันล.$ช่วยเฮติระยะยาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัน กี-มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้เรียกร้องให้นานาประเทศช่วยกันบริจาคเงินเป็๋นจำนวน 1.44 พันล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ที่เฮติในระยะยาว

โดยนายบัน กี-มูนซึ่งได้แถลงข่าวพร้อมกับนายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ในฐานะทูตพิเศษของเลขาฯยูเอ็นที่ดูแลเรื่องการช่วยเหลือเฮติ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการจัดทำโครงการฟื้นฟูเฮติระยะเวลา 1 ปีซึ่งจนถึงตอนนี้สามารถจัดเก็บเงินเข้าโครงการได้ประมาณ 672 ล้านดอลลาร์แล้ว แต่เงินจำนวนดังกล่าว
จะเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงเวลา 6 เดือนเท่านั้น ดังนั้นเฮติจึงต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 768 ล้านดอลลาร์เพื่อให้พอใช้กับระยะเวลาที่เหลือ ก่อนที่จะถึงฤดูฝนและเฮอร์ริเคนในเฮติ

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าประชาชนในเฮติประมาณ 1.2 ล้านคนต้องการที่พักพิงฉุกเฉินและความช่วยเหลือด้านสุขอนามัยและอีกอย่างน้อย 2 ล้านคนยังต้องการอาหาร ทั้งนี้วงเงินช่วยเหลือจำนวน 1.44 พันล้านดอลลาร์นี้ นับเป็นวงเงินช่วยเหลือที่มากที่สุดที่โครงการของยูเอ็นได้เคยร้องขอเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ