กราบบังคมทูล''ในหลวง''วางศิลาฤกษ์รัฐสภาใหม่

วันนี้(19 ก.พ.) ที่รัฐสภา นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ราชพัสดุถนนทหาร(เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้คณะกรรมการอำนายการฯ ยังมีมติให้จัดทำเหรียญที่ระลึกพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาไทย เพื่อทูลเกล้าฯถวายและแจกให้กับผู้เข้าร่วมพิธีในวันวางศิลาฤกษ์ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด