ผู้ว่าฯมุกดาหาร ขอให้ผู้บริหารจังหวัด ทำงานร่วมกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานยุคใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร จัดสัมมนาบริหารจังหวัด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (19 กพ.53)นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมนาและมอบนโยบายให้ผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้บริหารจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553 ว่า ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร จะเน้นการบริหารงานแนวใหม่ โดยขอให้ทุกส่วนราชการยึดตามแนวทางการทำงาน คือเน้นผลงานของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามวิสัยทัศน์จังหวัด คือมุกดาหาร เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน ยึดค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา ให้มีการบูรณาการทุกหน่วยงาน และ มีความสุขในการทำงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้บริหารของจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย โดยในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553 จะเป็นการทัศนะศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างบุคลากรจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดหนองคาย พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด