โครงการชลประทานนครราชสีมา จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงหน้าแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการชลประทานนครราชสีมา จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงหน้าแล้ง โดยเตรียมสำรองรถยนต์บรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน นายไพศาล พันผึ้ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหน้าแล้งปี 2552/53 ณ ที่ทำการโครงการชลประทานนครราชสีมา โดยในพื้นที่เขตชลประทานได้ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และร่วมกันวางแผนการจัดสรรน้ำในหน้าแล้ง โดยเฉพาะในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำมูลบน ลำแชะ ลำปลายมาศ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่างๆ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม อย่างประหยัด ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีการสำรองรถยนต์ บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 6,000 ลิตรต่อคัน จำนวน 21 คัน และสำรองเครื่องสูบน้ำ จำนวน 52 เครื่อง โดยประชาชนที่ประสบปัญหาขอให้แจ้งได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประสานงานกับโครงการชลประทานนครราชสีมา และได้เตรียมแผนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี 2552/53 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2552 ถึงขณะนี้ โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือเพื่อเกษตรกรช่วงหน้าแล้งจำนวน 18 เครื่อง และได้เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา โดยประสานงานได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 044-354255

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด