กปส.จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม นำผู้ต้องขังชั้นดีทำความสะอาดวัดในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม นำผู้ต้องขังชั้นดีทำความสะอาดวัดในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา คาด ช่วยส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของประชาชนได้ นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงกิจกรรมราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม ว่า เป็นการนำผู้ต้องขังชั้นดีที่กำลังจะพ้นโทษ ไปร่วมทำความสะอาดวัด และตกแต่งให้สวยงาม ก่อนจัดงานในวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวม 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา โดยจะดำเนินการจัดกิจกรมในวัดทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งที่กรุงเทพฯ จะกิจกรรมที่วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร สำหรับในต่างจังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนหันมาสนใจ และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนามากขึ้น รวมถึงให้ผู้ต้องขังได้ฟังธรรม และสามารถปรับตัวให้กับเข้าสังคมได้อีกทางหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด