ลำพูนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันหวัด2009ได้ที่ 1 ของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นที่ 1 ของประเทศ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กำกับดูแลการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1ของจังหวัดลำพูน ที่สำนักงานสาธารณุขจังหวัดลำพูน (18กพ) โดยคณะทำงานที่รับผิดชอบ ได้รายงานผลการปฎิบัติงานควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหา โดยสถานการณ์ของลำพูนใน ปี2552 มีผู้ป่วย 243 รายไม่มีผู้เสียชีวิต และในระหว่างวันที่ 1 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2553 ป่วย 24 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุการติดเชื้อมาจากการไอ จาม และสัมผัสสิ่งปนเปื้อนของผู้ป่วย ฯลฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร กล่าวเพิ่มเติมถึงผลกาให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2009 ของจังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่ 11 มกราคม 11 กุมภาพันธ์ 2553 จากสถิติทางอินเตอร์เน็ด(18กพ)ปรากฏว่าจังหวัดลำพูนให้วัคซีนได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในรอบแรกเป็นอันดับ 1 ของประเทศในจำนวนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8,760 ราย ผลงานเท่ากับ 3,234 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.9

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด