โจรใต้เตรียมก่อเหตุ-เจ้าหน้าที่ตรึงเข้ม

โจรใต้เตรียมก่อเหตุ-เจ้าหน้าที่ตรึงเข้ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหาหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคง ยังคงแจ้งเตือนมาว่า ขณะนี้กลุ่มก่อความไม่สงบได้เคลื่อนไหว เพื่อเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อล้างแค้นให้กับแกนนำที่ถูกวิสามัญ และถูกเจ้าหน้าที่ควบคุม
ตัว ส่งผลให้กองกำลังในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ตรึงกำลังเข้มงวดกว่าปกติตลอด 24 ช.ม. โดยเน้นหนัก ในการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนที่ตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียด และเป็นพิเศษ เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่หน่วยข่าวกรองแจ้งเตือนมา