ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสร้างปัญญาเด็กไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มละครมะขามป้อม มูลนิธิสื่อชาวบ้าน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเสวนา