พรหมสวัสดิ์ฟันธงไม่ล้มประมูลครุภัณฑ์อาชีวะ

ลากอีกนิดตั้งกก.เปรียบเทียบผลสอบสวนชินวรณ์ตั้งปลัดศธ.เกาะติดใช้งบฯเอสพี2

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ระบุว่า การจัดซื้อมีปัญหาว่า ขณะนี้ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. ยังไม่ได้รายงานผลดังกล่าวให้ตนทราบ แต่ก่อนหน้านี้ตนได้ให้แนวทางปฏิบัติไปแล้วว่าหากส่วนใดดำเนินการไม่ถูกจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ส่วนไหนถูกต้องแล้วก็ให้เดินหน้าต่อไป ส่วนจะยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ใดเป็นหน้าที่ของ น.ส.นริศรา และนายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จะเป็นผู้ตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจแล้วต้องรายงานให้ตนทราบภายในวันที่ 23 ก.พ. เนื่องจากต้องสรุปยอดงบประมาณ และรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบ ทั้งนี้ตนได้ตั้งนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดศธ.เป็นประธานคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของ ศธ.ทั้งหมด ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการที่ สอศ.ตั้งขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

ด้าน นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับแจ้งผลดังกล่าว แต่เท่าที่ทราบจากข่าวพบว่าผลออกมาไม่แตกต่างกับผลสอบสวนของคณะกรรมการชุดแรก ซึ่งหลังจาก น.ส.นริศรา ส่งเรื่องให้ตนแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุด เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดแรกกับชุดที่สอง ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร มีรายการใดบ้างที่แตกต่างกันมากจนรับไม่ได้ หรือรายการใดบ้างดูแล้วมีกระบวนการไม่ถูกต้อง แต่รายการไหนที่ดีอยู่แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรม

ต่อข้อถามว่าจะมีการล้มประมูลหรือไม่ นายพรหมสวัสดิ์ กล่าวว่า จะเรียกว่าล้มประมูลไม่ได้ เพราะพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้งบฯ ครุภัณฑ์ของอาชีวะมี 5,330 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาสถานศึกษาได้ดำเนินการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และคัดเลือกบริษัท โดยเสนอเรื่องมาที่ สอศ. แล้วประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่มีการชะลอการจัดซื้อเพื่อตรวจสอบ ดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทและสถานศึกษาที่ดำเนินการอย่างถูกต้อง สำหรับส่วนที่เหลือหากสเปกรายการใดดีอยู่แล้วก็จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้ใส่เกียร์ว่าง แต่ประเด็นสำคัญคือต้องตัดสินใจให้ดี.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด