จัดหางานปัตตานี เปิดรับสมัครทำงานในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และมาเลเซีย 60 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลไปทำงานในประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และประเทศมาเลเซีย จำนวน 60 อัตรา โดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน นายอรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และ ประเทศมาเลเซีย เพื่อการมีงานทำและขยายโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปทำงานในประเทศกาตาร์ คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลิเบีย แอลจีเรีย และมาเลเซีย ลักษณะงานจะเป็นแรงงานระดับฝีมือและกึ่งฝีมือ โดยจังหวัดปัตตานีได้รับการจัดสรรการรับสมัครตามโครงการดังกล่าว จำนวน 60 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร มีอายุระหว่าง 20-40 ปี และต้องผ่านการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในด้านทักษะฝีมือ ภาษา และวัฒนธรรม ก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงขณะฝึกอบรม และรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าหนังสือเดินทาง, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า และค่าบัตรสมาชิกกองทุน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 197/2 ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร.0-7346-0275, 0-7346-0281 ในวันและเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด