รมต.ประจำสำนักนายกฯ นำข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเทิดพระเกียรติฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 จำนวน 89 คน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช บรรยากาศการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีกันอย่างต่อเนื่อง โดย นางสาวอุทิตา รัตนภักดี อายุ 29 ปี กล่าวว่า ในการมาลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ต้องการให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพราะที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมาโดยตลอด และในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็ขอปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ขณะเดียวกันยังมีคณะบุคคลเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าราชการจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 จำนวน 89 คน นำโดย นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีคณะจากชมรมเรารักในหลวง กรมสวัสดิการทหารบก คณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในวันนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด