ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตำหนักที่ประทับ หน่วยบินเดโชชัย 3 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ - นายเยฟเกนี วลาดีมีโรวิช อะฟานาเซียฟ (Mr. Yevgeny Vladimirovich Afanasiev) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ - นายเหงียน ซุย ฮึง (Mr.Nguyen Duy Hung) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตหน่งหน้าที่ เวลา 10.29 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดโครงการ "9 ล้นเกล้าฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : อยู่ดี มีสุข เย็นศิระ เพราะพระบริบาล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 12.43 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี ไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2553 ในโอกาสนนี้ ประทับแรม ณ เรือนปีกไม้ พระตำหนั ภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 08.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนส์คัพ ครั้งที่ 34 และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด