รัฐบาลไทย เตรียมจัดส่งข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติกว่า 3 พันตัน วันที่ 12 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลไทย เตรียมจัดส่งข้าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐเฮติทางเรือกว่า 3 พันตัน ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ และอีกกว่า 1,200 ตัน ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดส่งข้าวไทยในส่วนที่เหลือไปที่สาธารณรัฐเฮติ โดยได้ข้อสรุปว่า ภายหลังจากที่ได้จัดส่งข้าวงวดแรกจำนวน 100 ตันไปสาธารณรัฐเฮติแล้ว รัฐบาลไทยจะจัดส่งข้าวงวดที่ 2 จำนวน 3,525 ตัน โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ทำให้ได้รับการสนับสนุนค่าขนส่งทางเรือในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะขนส่งได้ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ ส่วนงวดที่ 3 จำนวน 1,203 ตัน ที่ได้รับการสนับสนุนค่าขนส่งทางเรือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ จำนวน 1 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ คาดว่าจะจัดส่งได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดส่งให้ทันตามที่กำหนด โดยใช้มาตรฐานเหมือนการจัดส่งงวดแรกคือเป็นข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามจะนำมติในที่ประชุมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินจำนวน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ที่รัฐบาลไทยมอบให้สาธารณรัฐเฮติในเบื้องต้น ขณะนี้ได้นำไปจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนความช่วยเหลือด้านทีมแพทย์ที่ประชุมมีความเห็นว่าจะส่งไปทั้งหมด 3 ทีมโดยจะมีการหารือถึงกำหนดการเดินทางอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด