พม. ตั้ง วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้ง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย โดยมอบหมายให้วางระบบการบริหารจัดการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่า เบื้องต้นมีการตั้ง นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นประธานคณะกรรมการสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทางการเงินของบ้านครูน้อย โดยทราบว่ามีรายรับในแต่ละเดือนประมาณ 90,000 บาท แต่มีรายจ่ายเดือนละ 221,000 บาท ส่วนเด็กที่อยู่ในความดูแลมีประมาณ 60 คน จะให้นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปดำเนินการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะดูแลช่องทางช่วยเหลือเรื่องอนาคตของเด็กเหล่านี้ ทั้งนี้ทางกระทรวงจะนำกรณีปัญหาบ้านครูน้อยเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาสถานสงเคราะห์เด็กของเอกชนซึ่งมีอยู่ 127 แห่ง ดูแลเด็กประมาณ 7,000 คน ซึ่งจากการสำรวจยังไม่พบปัญหาทางการเงินเหมือนเช่นบ้านครูน้อย ด้าน นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ จะให้ระยะเวลาการจัดระบบบริหารบ้านครูน้อย 3 เดือน จากนั้นจะมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเข้ามารับช่วงการทำงานอย่างถาวร โดยมีผู้แทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้บ้านครูน้อย อาจจะเข้าข่ายการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งจัดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทางกระทรวงฯ จึงอาจจะสามารถเข้าไปสนับสนุนเรื่องการตั้งกองทุน และความรู้ทางวิชาการได้ และในวันที่ 19 ก.พ.นี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ เข้าไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่บ้านครูน้อย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด