ป.ป.ส. เชื่อ ยกเลิกใช้ Alpha 6 ไม่กระทบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง GT200 ไม่ได้ผล และจะมีการประชุมหารือ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่อง Alpha 6 เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานเช่นเดียวกันนั้น นายพรเทพ เอี่ยมประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กล่าวว่า ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่อง Alpha 6 ในการปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่เพียง 2 ตัวเท่านั้น โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ยืมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ซึ่งที่ผ่านมา ก็ใช้งานได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง

อย่างไรก็ตาม หากจะเลิกใช้ Alpha 6 ก็เชื่อว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจในการทำงาน เพราะร้อยละ 99 ของการจับกุมยาเสพติด มาจากการสืบสวนหาข่าว การใช้ประสาทสัมผัสของคน และสุนัขตำรวจ เข้ามาช่วยซึ่งในพื้นที่
ตำรวจภูธรภาค 5 มีสุนัขตำรวจอยู่ 113 ตัว และใช้งบประมาณบำรุงดูแล ปีละหลายล้านบาท แต่ก็ได้ผลการทำงานที่ดี