จ.ตราดเร่งแก้ปัญหาจากการประกอบอาชีพเกษตร และระบบสาธารณูปโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมให้บริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่เกาะหมาก (18 ก.พ. 53) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่าง ๆ ออกไปให้บริการประชาชนตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่วัดเกาะหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ารับบริการ โดยให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการจากคลินิกด้านอาชีพเกษตรด้านต่าง ๆ พร้อมมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่แม่ผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อีกด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัญหาที่ประชาชนเกาะหมาก ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขส่วนใหญ่ยังคงเป็นระบบสาธารณูปโภค เช่น การพัฒนาถนน การขยายระบบไฟฟ้า และการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งการพัฒนาถนนทางกรมทางหลวงชนบท พร้อมที่จะสนับสนุนในถนนสายหลักบนเกาะหมาก โดยเฉพาะการปรับปรุงความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ในส่วนที่ผู้ประกอบการที่พักต้องการระบบไฟฟ้าสามเฟส ทาง กฟภ.ตราดได้เสนอแผนงานโครงการไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว คาดว่าจะดำเนินการได้ในแผนระยะยาว ส่วนแผนระยะสั้น ทาง กฟภ.ได้เตรียมเพิ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซลขนาด 5 กิโลวัตต์ อีกจำนวน 2 ตัว พร้อมทั้งสร้างอาคารระบบเก็บเสียง พร้อมทั้งเพิ่มการติดตั้งระบบโซล่าเซลขนาด 200 กิโลวัตต์ คาดว่าจะดำเนินการได้ในไม่ช้านี้ น่าจะเพียงพอรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวของเกาะหมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด