กรมการศาสนา เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 ทั่วประเทศ จัดพิมพ์การ์ดอวยพร เอกสารเผยแพร่วันมาฆบูชาจำนวน 50,000 ชุด แจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมเปิดช่องทางส่งคำอวยพรผ่านทางอินเตอร์เน็ต นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนาจัดงานวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต แบ่งเป็นส่วนกลาง และภูมิภาค โดยในส่วนกลางจัดขึ้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ และที่วัดยานนาวา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 10,000 บาท สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานการส่งเสริมศีลธรรมของโรงเรียนและสถานศึกษา การประกวดและแข่งขันในทางพระพุทธศาสนา อาทิ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนพิธีเวียนเทียน นอกจากนี้ กรมการศาสนายังได้จัดพิมพ์บัตรอวยพรจำนวน 50,000 ชุด พร้อมด้วยเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา หนังสือธรรมนูญชีวิต เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และเปิดให้ประชาชนร่วมส่งคำอวยพรและคำอนุโมทนาบุญผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.m-culture.go.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด