ชาวสุราษฎร์ฯค้านพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 100 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ขอให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยนายอรรถเดช แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่า โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง เป็นโครงการของจังหวัด ที่เสนอไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี 48 เพื่อรองรับการพัฒนาทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แต่โครงการดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก และจากการพูดคุยกันเองภายในชุมชน ชาวบ้านเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าว ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนนาน จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 3 พันล้านบาท

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้นำหลักเขตของกรมชลประทาน ที่เจ้าหน้าที่นำไปปักไว้ ในที่ดินของชาวบ้าน มากองไว้ที่บริเวณศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านไม่ต้องการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง