นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2552 ชี้ ต้องติดตามสถานการณ์สังคมอย่างต่อเนื่อง และมองภาพรวมของปัญหาเพื่อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นปี 2552 ระบุ การแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องติดตามสถานการณ์สังคมอย่างต่อเนื่องและมองภาพรวมของปัญหา นางภาสตรี ชมวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ผู้อำนวยการครอบครัวทดแทน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็ก กล่าวภายหลังพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2552 ว่า ในการทำงานสังคมสงเคราะห์ สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติงาน คือทักษะเป็นเรื่องจำเป็นที่สุด โดยการที่จะได้มาซึ่งทักษะ ต้องปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะหากไม่มีการลงไปปฏิบัติงานจริง นักสังคมสงเคราะห์จะไม่สามารถมองปัญหาออก และควรเน้นการทำงาน เป็นทีมงาน สร้างเครือข่ายในการทำงานให้ได้มากที่สุด โดยเน้นที่เครือข่ายภาคประชาชน เพราะภาคประชาชนมีส่วนสำคัญ ที่จะทำให้คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2552 ประเภท ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กล่าวอีกว่า ในด้านการมองปัญหาสังคม ควรมองในภาพรวม เพื่อนำมาประเมินว่าเป็นอย่างไร และควรมีการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในสังคมไทย หรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมุงมองของนักสังคมสงเคราะห์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด