วัลลภ เตรียมพท.ให้พ่อค้าแม่ค้าสนามหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวง ได้กล่าวถึง การลงพื้นที่ตรวจล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดตรอกสาเก และตรอกเสถียร ตามแผนเร่งรัดจัดระเบียบของสนามหลวงเพื่อรองรับผู้ค้า รอบศาลฎีกาและสนามหลวงเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะมีการจัดหาพื้นที่ถาวรให้ ทั้งนี้ตรอกสาเก สามารถรองรับผู้ค้าที่มาจากรอบศาลฎีกาได้จำนวน 250 ราย ส่วนตรอกเสถียร สามารถรองรับได้ 100 ราย ซึ่งการอนุญาตให้ผู้ค้าเข้ามาขายได้นั้น จะต้องเป็นผู้ค้ารายเดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยจะไม่มีการเพิ่มจำนวนผู้ค้าใหม่ในทุกกรณี

ทั้งนี้สำหรับผู้ค้าบริเวณสนามหลวงกว่า 700 ราย กรุงเทพมหานคร กำลังจะล้างทำความสะอาดและปรับปรุงบริเวณคลองหลอด ให้เป็นพื้นที่ค้าขายชั่วคราวก่อนจะหาสถานที่ให้ ซึ่งคาดว่า จะเป็นสนามหลวง 2 หรือ จตุจักร 2