อ.กระบุรี จ.ระนองจัดแข่งขันนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อ.กระบุรี จ.ระนอง จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2553 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน วันนี้ (18 ก.พ.53) นายไชยยันต์ ปฏิยุทธ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2553 ซึ่งอำเภอกระบุรี จ.ระนอง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระบุรีทุกแห่ง ร่วมกันจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของอำเภอเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะได้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ สำหรับการแข่งขันเป็น 2 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ประเภทชายและหญิง รุ่นอายุ 12 ปี และกรีฑาประเภทลู่ รุ่นอายุ 8-18 ปี ชายและหญิง มีนักเรียน นักศึกษาจาก 29โรงเรียนในพื้นที่อำเภอกระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 3,000 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด